Saturday, May 3, 2008

Bar Chart Without Gap --Vẽ biểu đồ cột liền kề nhau

Hôm nay tôi ghé thăm forum Giải Pháp Excel bắt gặp được một câu hỏi khá lý thú và thực dụng.

I visited the forum Giải Pháp Excel today and encountered an interesting and practical question.
Làm thế nào để vẽ biểu đồ cột liền kề nhau như ảnh minh họa dưới đây?
How to eliminate the gap between the columns in a bar chart as the illustrated image below.Tôi có thể hướng dẫn bạn cách vẽ biểu đồ cột liền kề nhau.
I can show you how to complete a bar chart without gap between the columns.

1. Du`ng chuột chỉ vào cột của biểu đồ và nhấp nút phải của chuột
Point and click on one of the columns of the bar chart

2. Khi cửa sổ Format Data Series hiện lên bạn nhấp chuột để chọn Option
When the Format Data Series pops up click and select the Option tab3. Khi đã vào Option đổi chỉ số của Gap Width thành số 0.
When inside the Option tab change the vaule of Gap Width to zero. It will eliminate the gap
between the columns.
4. Nhấp chuột chọn OK
Click OK and exit

1 comment:

khoc tham chang anh said...

Thông tin bạn cung cấp rất hay, mình có một số thông tin khá bổ ích sau bạn:
mộ đẹp
mẫu mộ đẹp
mẫu lăng mộ đá đẹp