Saturday, May 3, 2008

Web analytics tools absent from websites of international market research experts in Vietnam

Công cụ phân tích trực tuyến vắng bóng trên website của các chuyên gia nghiên cứu thị trường tại Việt Nam.Nielsen Media Research and TNS are the first 2 international market research companies that have secured license to operate their business in Vietnam. They are still the only dominant market research companies in the country with hundreds of full-time employees and thousands of part-timers.

Nielsen Media ResearchTNS la` hai công ty nghiên cứu thị trường đầu tiên được cung cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Hiện thời cả hai công ty này chiếm lãnh và thống trị hầu hết thị trường và lãnh vực nghiên cứu thị trường, cung cấp việc làm cho hàng ngàn nhân viên thể loại bán thời gian và toàn thời gian.

Nielsen owns the NetRatings web analytics tool while TNS has just acquired Compete, a web analytics company, in March 2008. Both companies cover online market research globally as well as in Vietnam. Despite the global expertise and deep pockets it seems none of them is running web analytics tool to capture customer activities on their websites dedicated for Vietnamese audience!!!

Công ty Nielsen làm chủ công cụ phân tích trực tuyến NetRatings . Đồng thời công ty TNS cũng mới mua công ty Compete chuyên môn về công cụ phân tích trực tuyến tháng Ba năm 2008. Cả hai công ty nhận giao kèo nghiên cứu thị trường trực tuyến trên toàn cầu và tại Việt Nam. Tuy là những chuyên gia thế giới với ngân khoản hoạt động khổng lồ hình như không có công ty na`o đang sử dụng công cụ phân tích trực tuyến trên website tại Việt Nam.

I have taken a peak at the source code on TNS Vietnam website and Nielsen Vietnam website. I could not find anything remotely related to web analytics tools. I have gone further and checked out the source code of the Nielsen sites in Hongkong, Japan, Canada and Denmark. The codes on all four sites indicate that they are using the NetRatings web analytics tool of version 5.3 or 5.2.

Kiểm tra qua mật mã trên mạng TNS Vietnam và Nielsen Vietnam tôi không tìm thấy những gì liên hệ tới công cụ phân tích trực tuyến. Để tránh sự sai phạm tôi đã kiểm tra qua mật mã trên mạng Nielsen tại Hồng Kông, Nhật Bản, Canada Đan Mạch. Tấc cả bốn website cho thấy rằng công cụ phân tích trực tuyến NetRatings do Nielsen làm chủ đang được ứng dụng.

Perhaps these 2 companies are tracking the customer behaviors by log files or there are some pixel tags on their sites that I have missed. I doubt that Nielsen Vietnam and TNS Vietnam are running any web analytics tools.

Có lẽ hai công ty này đang theo giỏi họat động của khách hàng bă`ng log file hoặt phưong pháp pixel tag. Tôi gần như chắc chắn là Nielsen Vietnam và TNS Vietnam không có xử dụng công cụ phân tích trực tuyến.

4 comments:

Quoc Cuong said...

Hi hi, neu vay thi co le tui no cat giam chi phi Web analytics tai Vietnam roi. Em da tung di phong van tai ACNielson, em thay van phong cua no khong to lon nhu cai danh tieng cong ty nghien cuu thi truong hang dau the gioi. Ban than giam doc cong ty hien tai cua em cung cho rang "marketing research can't work in Vietnam" va khong chiu lam nghien cuu thi truong. Ong cung co cai ly cua ong. Luc em len phong van tai ACNielson thi thay co rat nhieu sinh vien lam thoi vu tap trung ve do bao cao ket qua information collecting.

Moi nguoi o Vietnam deu cho rang phuong phap nay khong hieu qua (vi nguoi Vietnam co le khong duoc thanh that va ton trong cac nghien cuu nay cho lam), ban than em cung co ban la cac sinh vien di lam nghien cuu thi truong, nen hieu la hieu qua cua phuong phap nay qua kem.

La mot nguoi hung thu voi van de nghien cuu, nhung khong the theo duoi duoc con duong khoa hoc o cac noi duoc duoc goi la Institute o Viet Nam, em chon nghien cuu thi truong nhu la 1 nhanh re de thoa man ca nhan, nhung cung lai phai face voi cai trouble do : cac cong ty nghien cuu thi truong o Vietnam co ve rat eo uot. Boi vay sau khi duoc tiep xuc voi Web analytics, cam thay rat inspired, vi cac so lieu ma no cung cap deu co 1 tinh chinh xac nhat dinh va minh co the thuc hien viec phan tich tren do.

Quoc Cuong said...

Voi lai em nghi mac du Google Analytics la free nhung khong phai dau tu tool la du. Theo ly luan cua Avinash trong "cong thuc" 1/9 thi cong cu chi cho so lieu. Du dau tu cho cong cu co ton kem bao nhieu ma neu khong dau tu vao nguoi gioi du kha nang phan tich duoc so lieu do thi cung la waste.

Ma tim chuyen gia phan tich Web Analytics o VietNam thi giong nhu cau "mua tren sa mac". Neu ACN ma muon tuyen nguoi vua y chac chi co nuoc phai dua chuyen gia tu nuoc ngoai qua. Ma nhu vay thi lai qua ton kem, trong khi do cai mang do co le cung khong qua quan trong vi khach hang cua ACN thi toan la cac cong ty, ho tim danh ba va lien lac truc tiep bang dien thoai. Con neu ma la nguoi binh thuong thi len web cua ACN ma lam gi, co gi de choi o tren dau ! he he he

Steve Chinh Hoang said...

Hello Quoc Cuong,
Nghien cuu thi truong tai Vietnam con eo uot la mot phan vi do ty le so cong ty loai lon con qua nho. Nhung cong ty nay can thong tin thi truong va co kha nang tai chinh de mua nhung thong tin nay. Tuy the so luong loai cong ty nay con it qua khong du cho cac cong ty nghien cuu thi truong dau tu manh de mua may moc va huan luyen chuyen gia.

Dai da so cai cong ty tai Vietnam la thuoc loai tieu doanh nghiep. Ho khong du kha nang tai chinh de mua thong tin, hay co du nhan luc de tap trung vao nghien cuu thi truong.

Web analytics qua that la chinh xac va nhat dinh nhung lai can co nhieu kien thuc va kinh nghiem chuyen mon de hieu va xu dung thong tin mot cach dung va thich hop. Web analytics chi thuc hop voi nhung cong ty chuyen ve ecommerce. Khong phai bat cu cong ty hay co quan cung co the ap dung web analytics duoc.

Thank you for your very constructive comments !!!


Thanks,
Chinh Hoang

jacob said...

This is a very interesting post, and the comments are also fantastic to read. I’ll have to have a little re-think about my own contact form on our new website, as this poses some interesting questions!
online marketing